Fra andre

Krav til gjødslingsplan 31.12.2017

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Klimasmart landbruk 30.12.2017

Fra rapporten: "Landbruk og klimaendringer" som ble lagt fram 19.2. 2016 vil vi presentere noen av hovedkonklusjonene i rapporten. Bakgrunn:

Stripa orebladbille 30.12.2017

Mange har undra seg over brun oreskog tidleg på sommaren i år, det skuldast som regel orebladbilleangrep.

Askeskotsjuke 30.12.2017

Enkelte har kanskje lagt merke til visne skot på asketre i sommar, det kan vere askeskotsjuke.

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet! 07.12.2017

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014 09.12.2014

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014.

Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet 10.03.2014

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt.

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga 17.02.2014

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Været i vekstsesongen 2013 11.02.2014

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.