Fra andre

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014 09.12.2014

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014.

Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet 10.03.2014

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt.

Tiltak for redusert klimagassutslepp i grasdyrkinga 17.02.2014

Registrering av avling i to storskala felt på Jæren i 2013 synte ca. 50 kg ts meir på ledd med lufting i høve til ledd utan lufting av jord, men avlingsauken var ikkje sikker.

Været i vekstsesongen 2013 11.02.2014

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Bedre bruk av storfegjødsel 31.01.2014

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold 28.08.2012

Tipst til skjøtsel av kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold

Er drøvtyggere klimaverstinger? 08.03.2012

I kjølvatnet av den landbrukspolitiske diskusjonen i media initiert av tidligere landbruksforsker og statsviter Svenn Arne Lie, går seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk knallhardt ut mot selve fundamentet i det norske landbruket - den grasbaserte husdyrproduksjonen.

Hva skal vi gjøre med landbrukets store overforbruk av nitrogen? 08.03.2012

Som et ledd i klimaplanarbeidet i kommunene Midsund, Fræna, Gjemnes, Surnadal og Rindal, har jeg gjennomført nitrogenbalanseberegninger på 46 melkeproduksjonsbruk.

Klimakampen 01.03.2012

Klima og tiltak for å hindre ei for sterk global oppvarming er blitt eit viktig tema i samfunnet