Fra andre

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet! 07.12.2017

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

God økonomi i RMP tiltak 11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Erosjon fra høstkornarealer 12.01.2016

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april 24.04.2015

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken.

Bedre bruk av storfegjødsel 31.01.2014

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Mer plass til møkk og vann 31.01.2014

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll II. En oppsummering av resultatene etter prøvetaking i 3 vassdrag i 2008 og 2009 19.03.2012

Kommunene Gjemnes og Tingvoll har gjennomført et prøvetakingsprogram i noen utvalgte vassdrag, for å kartlegge eventuell forurensning fra landbruket.

Husdyrgjødselprosjekt i Gjemnes og Tingvoll I. En oppsummering etter 5 fagmøter om husdyrgjødsel og forurensning 19.03.2012

”Husdyrgjødsel og naturvern i Gjemnes og Tingvoll kommune”, var et toårig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2009.

Hagerømlinger 16.11.2011

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjonsbrosjyre om framande artar som truar biologisk mangfald. Last ned brosjyra Hagerømlingar her .