Fra andre

Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune 27.11.2018

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.

UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE 27.11.2018

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær.

GEIL OG GRAVMINNE –kulturskatt i Sveio. 30.04.2015

Garden Sveen, eller Sveio, har vore kyrkjestad sidan soknet fekk eiga kyrkje, og Sveio kommune har fått namn etter staden. Dette er eit jordbrukslandskap med lang historie.

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde. 08.09.2014

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

Gammelsetra i Grøvudalen er et levende kulturminne! 01.03.2012

På Gammelsetra i Grøvudalen i Sunndal kommune har det pågått seterkurs helt siden 1972, og før den tid ble det setret på tradisjonelt vis.

Hefte med beitetips 12.04.2011

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Skjøtselsplan for slåtte- og lauvengene på Ulvund 14.01.2011

Grenda Ulvund i ytterkanten av Myrkdalen i Voss har no fått eige skjøtselsplan for dei artsrike slåttemarkane med styvingstre.

Restaurering og styving av tre 21.12.2010

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Tilskot i ny drakt 14.09.2009

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Visste du at… -litt om bakgrunnen for miljøplan 06.08.2008

4-5 insektartar er avhengige av prestekrage for å overleve. Færre enn 100 kvernhus står att i Hordaland. Her er nokre stikkord om kva verdiar og utfordringar ein vil setje fokus på med miljøplanen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.