Fra andre

GEIL OG GRAVMINNE –kulturskatt i Sveio. 30.04.2015

Garden Sveen, eller Sveio, har vore kyrkjestad sidan soknet fekk eiga kyrkje, og Sveio kommune har fått namn etter staden. Dette er eit jordbrukslandskap med lang historie.

GEIL OG GRAVMINNE –kulturskatt i Sveio. 30.04.2015

Garden Sveen, eller Sveio, har vore kyrkjestad sidan soknet fekk eiga kyrkje, og Sveio kommune har fått namn etter staden. Dette er eit jordbrukslandskap med lang historie.

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde. 08.09.2014

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

Gammelsetra i Grøvudalen er et levende kulturminne! 01.03.2012

På Gammelsetra i Grøvudalen i Sunndal kommune har det pågått seterkurs helt siden 1972, og før den tid ble det setret på tradisjonelt vis.

Hefte med beitetips 12.04.2011

Fylkesmannen i Rogaland og fagbladet Bondevennen har utarbeidd heftet ”Beite og kulturlandskap - for folk og fe”.

Skjøtselsplan for slåtte- og lauvengene på Ulvund 14.01.2011

Grenda Ulvund i ytterkanten av Myrkdalen i Voss har no fått eige skjøtselsplan for dei artsrike slåttemarkane med styvingstre.

Restaurering og styving av tre 21.12.2010

For å ta vare på styvingstre kan nokre setjast i stand for vidare styving. Det finst godt betalte tilskotsordningar for dette. Haust og vinter er god tid for slikt arbeid, her er nokre praktiske tips.

Tilskot i ny drakt 14.09.2009

Det har vore mykje diskusjon før Fylkesmannen no har vedteke nye, meir målretta tilskotsordningar i Regionalt Miljøprogram (RMP) for Hordaland.

Visste du at… -litt om bakgrunnen for miljøplan 06.08.2008

4-5 insektartar er avhengige av prestekrage for å overleve. Færre enn 100 kvernhus står att i Hordaland. Her er nokre stikkord om kva verdiar og utfordringar ein vil setje fokus på med miljøplanen.