Fra andre

Åpne kulturlandskap eit resultat av beiting 10.12.2018

Beiting er eitt av dei viktigaste enkelttiltaka for å oppretthalde kulturlandskapet rundt oss.

Kulturbeiter - avlingsvariasjon 08.01.2018

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Den innmarksnære utmarka 18.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Beite til sau og storfe 03.06.2016

Prosjektrapport 2012-2015

Kydlestuvar i Rogaland 24.08.2015

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

Skjøtsel av kystlynghei 22.01.2015

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Skjøtsel av kystlynghei 22.01.2015

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Skjøtsel av kystlynghei 22.01.2015

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

Beitetrykk i kystlynghei 03.10.2014

Bruken av lyngmark og utmark har igjen auka etter mange år med lite beiting. Kva er passe beitepress på lyngmark?

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde. 08.09.2014

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.