Fra andre

Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2018 og overvåking av vegetasjonen 28.01.2019

På garden Nesheim i Sveio kommune er det ein kjent lokalitet av bregneplanta dvergmarinøkkel (Botrychium simplex).

Åpne kulturlandskap eit resultat av beiting 10.12.2018

Beiting er eitt av dei viktigaste enkelttiltaka for å oppretthalde kulturlandskapet rundt oss.

Tid for å tenke drenering 07.12.2018

God drenering er grunnleggende for å sikre gode avlinger med høy kvalitet. På vinteren er det enklere å se problemområdene fordi isen avslører hvor vannet stuver seg opp.

Se opp for vanndirektivet! 07.12.2018

Dersom du ikke har hørt om vannforskriften, er det på tide at du gjør det.

Bærmarkdager i Salten i august 2018 04.12.2018

Faglig kompetanse på høyeste nivå er viktig for matprodusenter – og for bærdyrkerne er det intet unntak at behovet for oppdatering er stort.

Studietur i ukjent kulturlandskap 04.12.2018

13 deltakere ble med da Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterte til studietur til Møre og Romsdal med tema "trua naturtyper i kulturlandskapet".

Beitemarkssopp 04.12.2018

NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 2018.

Landbruket er ingen trussel mot laksen 01.12.2018

Villaksen har vore utsett for mange truslar siste mannsalderen. Årsakene til svingingar i laksestammene er mange og sammensette.

Kjenn ugraset ditt 28.11.2018

Mange fremmede ugrasarter sprer seg både innenfor og utenfor dyrkajorda med "verstinger som" hønsehirse og svartsøtvier.

Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune 27.11.2018

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.