Fra andre

Skotske lyngheiar 08.10.2018

På studietur til Skottland var det mykje flotte lyngheiar å sjå. Om lag 70 % av lyngheiane i verda ligg i Storbritannia.

Felles bruk av utmark - kollisjon eller kommunikasjon 05.10.2018

Felles bruk av utmark. Beitedyr og lokale og tilreisende turgåere bruker samme utmark. Kan god kommunikasjon føre til mindre kollisjon.

Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk 16.08.2018

Det skjer dramatiske endringer i klimaet vårt.

Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen 25.06.2018

Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne.

Hakking av tistler 20.06.2018

Det finnes flere typer tistler som opptrer som ugras i beiter. Felles for dem, er at de er toårige. Den vanligste er myrtistel.

Skjøtsel av lyng på Lygra 19.06.2018

Brenning, tørkestress, einstape og lyngbladbille var nokre av emna som vart diskuterte då om lag 40 deltakarar var med på samling for det norske lyngheinettverket.

Drenering 24.04.2018

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Stell av beite 26.03.2018

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Nydyrking er lønnsomt 22.03.2018

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Drenering 16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.