Fra andre

Den innmarksnære utmarka 18.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Bjørnkjeksa sprer seg 27.06.2017

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Regionalt miljøprogram (RMP) 23.05.2017

Sannsynligvis vil søknadsfristen for RMP bli samtidig med søknadsomgang 2 med frist 15. oktober.

God økonomi i RMP tiltak 11.05.2017

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Drenering 25.04.2017

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Luftigere jord gir rikere bonde 06.04.2017

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Å ta vare på jordstrukturen er eit godt klimatiltak. 30.03.2017

God jordstruktur gjer jorda robust slik at ho kan takle aukande nedbørsmengder og ekstremver. God jordstruktur gjev også gode vilkår for næringsomsetjing, næringsopptak og plantevekst.

Tunge maskiner - hva skjer i jorda? 08.12.2016

Jordpakking i djupere lag, er et faktum når det kjøres med tungt utstyr. Jordpakking i djupere lag er så å si upprettelige.

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet 29.11.2016

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Lyngbrenning 10.11.2016

Fra 15. september til 15. april er det lov å brenne lynghei. Etter at vi har hatt kurs i lyngbrenning de 2 siste årene fra Frøya til Åfjord, har det blitt flere som brenner lyngbeiter.