Fra andre

Tid for å tenke drenering 07.12.2018

God drenering er grunnleggende for å sikre gode avlinger med høy kvalitet. På vinteren er det enklere å se problemområdene fordi isen avslører hvor vannet stuver seg opp.

Se opp for vanndirektivet! 07.12.2018

Dersom du ikke har hørt om vannforskriften, er det på tide at du gjør det.

Bærmarkdager i Salten i august 2018 04.12.2018

Faglig kompetanse på høyeste nivå er viktig for matprodusenter – og for bærdyrkerne er det intet unntak at behovet for oppdatering er stort.

Studietur i ukjent kulturlandskap 04.12.2018

13 deltakere ble med da Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterte til studietur til Møre og Romsdal med tema "trua naturtyper i kulturlandskapet".

Beitemarkssopp 04.12.2018

NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 2018.

Kjenn ugraset ditt 28.11.2018

Mange fremmede ugrasarter sprer seg både innenfor og utenfor dyrkajorda med "verstinger som" hønsehirse og svartsøtvier.

Skjøtselsplan for Oksfjellelv øst, Hemnes kommune 27.11.2018

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.

UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - PLANTEGUIDE 27.11.2018

NLR Nord Norge har i samarbeid med NIBIO laget en brosjyre, som presenterer 30 planter typisk for Utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær.

Viktig å ta vare på rundballeplasten 27.11.2018

Plast på avveie har fått stor oppmerksomhet de siste årene. I en travel hverdag kan det være fristende å la ødelagte rundballer bli liggende til senere.

Rypa reddar skotsk lynghei 02.11.2018

70 % av lyngmarka som er igjen i verda finn ein i Storbritannia og særleg i det skotske høglandet. Her er det ein ubroten tradisjon å halda landskapet ope.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.