Fra andre

Hakking av tistler 20.06.2018

Det finnes flere typer tistler som opptrer som ugras i beiter. Felles for dem, er at de er toårige. Den vanligste er myrtistel.

Skjøtsel av lyng på Lygra 19.06.2018

Brenning, tørkestress, einstape og lyngbladbille var nokre av emna som vart diskuterte då om lag 40 deltakarar var med på samling for det norske lyngheinettverket.

Drenering 24.04.2018

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Stell av beite 26.03.2018

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Nydyrking er lønnsomt 22.03.2018

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Drenering 16.03.2018

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Fangvekster i vinden 20.02.2018

Frøkatalogen du blar i er som en verktøykasse. Hver plante er et verktøy med sine egenskaper og bruksområder. For et biologisk hjelpemiddel du har!

Tid for lyngbrenning 15.02.2018

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Solenergi i landbruket? 13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Klimatiltak er mer enn kurap 30.01.2018

Synes du det stadig ropes høyere om klima, og at det nevnes i annenhver setning? Hold ut, for her kan det være penger å tjene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.