Fra andre

Slangesspreiing av husdyrgjødsel 30.12.2017

Det er heilt utruleg kor mykje betre det er med slangespreiing enn med køyring i tankvogn, fortel dei tre som driv Stordal Samdrift.

Krevende skadedyrsprøyting om vinteren 21.12.2016

Selv om vi skriver desember i kalenderen, er ikke sprøyta pakket bort. Bringebærprodusent Rune Hagelund, i Gaupen i Ringsaker, er ute for å bekjempe én av de store skadegjørerne i sin produksjon:

Storskala forsøk med forskjellig spredevogner 20.04.2016

Bakgrunnen er å få mer kunnskap om når kjøreskader på enga oppstår vedrørende jordpakking og knusing av plantemateriale i kjøresporene.

Rådgivere på egen gård 15.03.2016

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Markdag i Skodje 2015 10.01.2016

- Denne her lyfter graset og nærast dansar det innover mot midten i staden for å skrape det langs bakken, seier Sverre Heggset, rådgjevar i Landbruk Nordvest.

Fagdag dekk, lufttrykk, dieselforbruk og jordstruktur 22.12.2015

Gode dekk er viktig for å kunne kjøre på lågest mulig lufftrykk. Da blir bæreflata større, og hjulspora mindre, noe som er med på å redusere kjøreskader. Den 23.

Kalkulator for nedkjøring av åker med ulik dekkdimensjon 13.05.2015

Kalkulator for beregning av nedkjøring av åker med ulik dekkdimensjon og avstand mellom kjørespor.

Pløy mer 19.03.2015

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla 24.01.2015

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid.

Ny eng uten plog 22.01.2015

Plogen er unik som jordforbedrer. Nedpløying av grassvor og kalk gir gode vilkår for rotutvikling av ny grøde.Men,- vanskelige forhold for pløying kan friste til å finne alternativ til plog.