Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

06.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Byggearbeider – Erfaringer med ulike prosesser

03.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Les mer ›

Presentasjoner landbruksbygg Kursuka 2012

03.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her finn du presentasjonene som ble holdt under kurset for byggrådgivere på Kursuka 2012, mandag 12. november. (Passordbeskyttet for ansatte i NLR)

Les mer ›

Tips ved bygningsplanlegging

24.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

To svært enkle, men akk så vanskelige spørsmål dukker opp stort sett hver gang en ny kunde ringer. «Hvor stort må bygget være?», og «Hvor mye koster det?

Les mer ›

Nye gjødsellager aktuelle

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Lagerkapasiteten for husdyrgjødsel har gått ned gjennom de siste årene. Økning i besetningene har i liten grad blitt kompensert med utvidelse av gjødsellageret.

Les mer ›

Fra andre

Inkluder jordvern i bruksutbygging 27.11.2018

Artikkelen ser gjennom konkrete eksempler på effekt av sterkere fokus på jordvern i planlegging av bruksutbygging.

Enkle bygg til storfe og småfe 26.11.2018

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Byggekontrakter 23.11.2018

Våren er oppstartstid på mange byggeplasser. Denne artikkelen gir et kort innblikk i byggekontrakter og hvorfor de er viktige.

Inspeksjon og tilstandsrapport av golv i sauefjøs 23.11.2018

Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring gir eierne av systemgolv i småfefjøs det samme tilbudet i 2018 som de gjorde i 2017. Bonden betaler kr. 2.000,- ekskl. mva. i egenandel.

Tilbygg til sauefjøs under oppføring. Tiltakshaver Svanhild Sandnes i Balsfjord kommune 23.11.2018

Byggestart januar 2018. Graving av byggetomt ble sluttført i januar av Nils Arne Johnsen.

Ny dyrehelseforskrift påvirker tiltak i fjøs 23.11.2018

Endret dyrehelseforskrift gjelder fra 01.07.18. Noen bestemmelser medfører spesiell tilrettelegging i fjøs. Forskriften har fellesbestemmelser for alt næringsrettet husdyrhold.

Før byggekontrakt – involverende planlegging 23.11.2018

I april-utgaven av medlemsnytt skrev vi om hvorfor det er viktig å kontraktsfeste byggearbeider. Høsten er en fin tid til å forberede neste vårs utbygging.

Etter byggekontrakt – Byggefasen 23.11.2018

Alle kontrakter er på plass og en går over i byggefasen. Kontrakter for bygningsmessige arbeider anbefales en å bruke Norske Standarder, omtalt april 2018.

IMEK - Riktige og viktige veivalg i planleggingsfasen 23.11.2018

Valg av IMEK-løsninger til driftsbygningen har ofte vært førende for planløsning og utforming av landbruksbygg.

Ei planløysning for både melkestall og robot 23.11.2018

For veldig mange er mjølkeroboten eit sjølvsagt val når det skal investerast i ny fjøs, men for andre er det ei vurdering/ prioriteringssak.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.