Hvilket liggeunderlag foretrekker sauen?

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd og hva dyrene selv ønsker.

Les mer ›

Storfebygg

26.10.2015

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

09.06.2016 (Oppdatert: 14.03.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

06.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

10.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Materialval i landbruksbygg

03.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dei tradisjonelle landbruksbygga i Noreg er store, raude låvar i tre. Dei seinare åra har det i stor grad blitt lansera fleire løysingar frå industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

Les mer ›

Vann til dyrene

25.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Alle husdyr trenger rikelig med vann av god kvalitet, ellers kan produksjonen synke. Stor nok tilgjengelighet av vann til dyrene i husdyrrommet er en viktig for å få en optimal produksjon.

Les mer ›

Ventilasjon i husdyrbygg

23.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

God ventilasjon er viktig for å ha et godt innemiljø i husdyrbygg. Ved utilstrekkelig luftskifte blir velferd og produksjon hos husdyrene påvirket.

Les mer ›

Fagpresentasjoner fra Nordisk Byggtreff 2013

20.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Her vil du finne presentasjonene som ble holdt under Nordisk byggtreff 2013 på Hamar.

Les mer ›

Fagstoff om fôrlager

22.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagforum Grovfôr er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om fôrlager og utfôring i fjøs.

Les mer ›

Fagstoff om lagring av potet

31.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Potet.no er et fagforum for potetproduksjon. Siden er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om lagring av poteter og utforming av potetlagre.

Les mer ›

Tråputeskader hos slaktekylling og kalkun

24.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I slaktekyllingproduksjon er skader på tråputen et stort problem. Hva kommer disse skadene av og hvordan kan de forebygges?

Les mer ›

Fjørhakking hos verpehøns

19.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

For eggprodusenter kan fjørhakking bli et problem. Fjørhakking kan ofte være relatert til mangler i miljøet eller fôret.

Les mer ›

Dansk fagstoff om svineproduksjon

15.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

«Videncenter for svineproduktion» (VSP) sin nettside inneholder mye fagstoff om ulike produksjoner på gris.

Les mer ›

Optimalisert husdyrbygg for melkeproduksjon

11.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

I sin masteroppgave fra Universitet for miljø og biovitenskap har Stine Grønmo Vik laget et forslag til et optimalisert melkekufjøs for 120 kyr.

Les mer ›

Uteområde for geit

11.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Selv om geit har gode forutsetninger for å holdes i enkle uisolerte bygninger, holdes norske geit ofte i isolerte fjøs.

Les mer ›

Datastyrte kraftfôrstasjoner for sau

12.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

De siste årene har kraftfôrstasjoner for sau blitt introdusert.

Les mer ›

Hva er god dyrevelferd?

24.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Økt fokus på dyrevelferd har gitt oss strengere regelverk for hold av husdyr og utforming av husdyrbygg. Hva er egentlig god dyrevelferd og hvordan skal vi sette mål på dyrevelferd?

Les mer ›

Aggresjon og gruppestørrelse hos avvent slaktegris

21.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Når gruppestørrelsen øker hos avvent slaktegris, avtar aggressive interaksjoner og konkurranse.

Les mer ›

Gruppestørrelse for sau

03.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Aggresjon er kanskje mer påvirket av tettheten i en gruppe med sau, enn hvor stor den er. Dette viser et forsøk gjort ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Investeringer i ammekuproduksjon 16.05.2018

For å lykkes godt i ammekuproduksjonen må en tenke økonomi i alle ledd og være dyktig med dyrene.

Fra drøm til virkelighet 24.03.2018

Kåre Grindland, melkeprodusent i Finsland, gikk en stund med tanker om å bygge nytt ammekufjøs. Etter flere runder med økonomi- og byggrådgiver fra NLR står han nå med ferdig grunnarbeid.

Solenergi i landbruket? 13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Asbjørn Dahlen i Gjemnes bygger ammekufjøs av eigen skog 30.12.2017

Det bør ikkje vere uventa at Asbjørn Dahlen i Osmarka bygg seg ein fjøs konstruert for mest mogeleg bruk av materialar frå eigen skog.

Linda Elstad og Roger Andersen på Fannrem har kyr i conteinerfjøs og okser i nyfjøs 30.12.2017

Ein enkelt fjøs bygt opp av containerar med tak og veggar rundt er konstruksjonsmåten for ammekufjøsen på garden deira på Fannrem. Så har fôringsoksane fått plass i ein nyare fjøs bygt av slepplaft.

Øyvind Nesdal og Marit Vemundstad, Rissa driver i eit ombygd fjøs frå 1970 30.12.2017

Opprinneleg var dette eit mjølkefjøs, og rundt 2008 vart det bygt om til sau.

Hans Otto Stjern i Bjugn fordeler kalvinga for å fordele arbeidet 30.12.2017

Som I.mek-seljar i Felleskjøpet vart det for stritt å kombinere med ammeku og berre vårkalving, fortel Hans Otto Stjern.

Hos Olav Aune på Røv i Surnadal skjer kalvingane i fellesarealet 30.12.2017

Eg er noko plaga med kondens frå taket, noko det ikkje skulle vere, seier Olav Aune. Utover det er han godt nøgd med den uisolerte fjøsen for ammekyr frå 2006.

Nordisk byggtreff i Finland 30.12.2017

Planleggarar av landbruksbygg i Norden møtest annakvart år til "Nordisk byggtreff". I år var dette lagt til Østerbotn i Finland med Vasa som utgangspunkt.

Bygger ammekufjøs av eigen skog 30.12.2017

Det bør ikkje vere uventa at Asbjørn Dahlen i Osmarka bygg seg ein fjøs konstruert for mest mogeleg bruk av materialar frå eigen skog.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.