Hvilket liggeunderlag foretrekker sauen?

I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd og hva dyrene selv ønsker.

Les mer ›

Storfebygg

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Materialval i landbruksbygg

Dei tradisjonelle landbruksbygga i Noreg er store, raude låvar i tre. Dei seinare åra har det i stor grad blitt lansera fleire løysingar frå industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

Les mer ›

Vann til dyrene

Alle husdyr trenger rikelig med vann av god kvalitet, ellers kan produksjonen synke. Stor nok tilgjengelighet av vann til dyrene i husdyrrommet er en viktig for å få en optimal produksjon.

Les mer ›

Ventilasjon i husdyrbygg

God ventilasjon er viktig for å ha et godt innemiljø i husdyrbygg. Ved utilstrekkelig luftskifte blir velferd og produksjon hos husdyrene påvirket.

Les mer ›

Fagpresentasjoner fra Nordisk Byggtreff 2013

Her vil du finne presentasjonene som ble holdt under Nordisk byggtreff 2013 på Hamar.

Les mer ›

Fagstoff om fôrlager

Fagforum Grovfôr er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om fôrlager og utfôring i fjøs.

Les mer ›

Fagstoff om lagring av potet

Potet.no er et fagforum for potetproduksjon. Siden er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om lagring av poteter og utforming av potetlagre.

Les mer ›

Tråputeskader hos slaktekylling og kalkun

I slaktekyllingproduksjon er skader på tråputen et stort problem. Hva kommer disse skadene av og hvordan kan de forebygges?

Les mer ›

Fjørhakking hos verpehøns

For eggprodusenter kan fjørhakking bli et problem. Fjørhakking kan ofte være relatert til mangler i miljøet eller fôret.

Les mer ›

Dansk fagstoff om svineproduksjon

«Videncenter for svineproduktion» (VSP) sin nettside inneholder mye fagstoff om ulike produksjoner på gris.

Les mer ›

Optimalisert husdyrbygg for melkeproduksjon

I sin masteroppgave fra Universitet for miljø og biovitenskap har Stine Grønmo Vik laget et forslag til et optimalisert melkekufjøs for 120 kyr.

Les mer ›

Uteområde for geit

Selv om geit har gode forutsetninger for å holdes i enkle uisolerte bygninger, holdes norske geit ofte i isolerte fjøs.

Les mer ›

Datastyrte kraftfôrstasjoner for sau

De siste årene har kraftfôrstasjoner for sau blitt introdusert.

Les mer ›

Hva er god dyrevelferd?

Økt fokus på dyrevelferd har gitt oss strengere regelverk for hold av husdyr og utforming av husdyrbygg. Hva er egentlig god dyrevelferd og hvordan skal vi sette mål på dyrevelferd?

Les mer ›

Aggresjon og gruppestørrelse hos avvent slaktegris

Når gruppestørrelsen øker hos avvent slaktegris, avtar aggressive interaksjoner og konkurranse.

Les mer ›

Gruppestørrelse for sau

Aggresjon er kanskje mer påvirket av tettheten i en gruppe med sau, enn hvor stor den er. Dette viser et forsøk gjort ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Rimeligere driftsbygninger 22.03.2017

Nye driftsbygninger i landbruket er ofte for dyre, spesielt for ammekyr og sau. Med god budsjettering og byggeledelse ville prisen bli lavere.

Plansilo - tiltak mot avrenning 26.08.2016

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Regelverksendring i økologisk sauehold 31.05.2016

Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK arbeider i disse dager med å finne gode og rimelige løsninger for å innfri EUs krav om tett og trekkfri liggeplass for sau, i økologisk drift.

Roundhouse – nybygg tilpasset jordliv og dyr 31.03.2016

Harry og Chonda Luring driver økologisk med ca 95 kyr i Onstwedde nordøst i Nederland. De har en mjølkeleveranse på ca 650.000 l.

Logistikk i fjøset og på gården 17.01.2016

Et moderne produksjonsanlegg til melkeproduksjon skal være rasjonelt. Det skal være mulig å produsere mange kg melk pr. arbeidstime i fjøset uten å bli overarbeidet.

Møter framtida i nytt fjøs 12.01.2016

Anita og Jon Olav Holte på Austistua Øye planlegg å bygge robotfjøs til 55–60 mjølkekyr. Å leggje ned drifta er ikkje noko godt alternativ.

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne. 31.12.2015

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa.

Spedgristap og utforming av fødebinge 24.04.2015

Antall og plassering av drikkenipler kan ha effekt på spedgristap, mens vernebøyler ikke ser ut til å tjene sitt formål, hevder bacheloroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), våren 2014.

Årsmelding 2014 NLR Rogaland 23.02.2015

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Valg av entrepriseform ved bruksutbygging 28.01.2015

Bygging av driftsbygninger i landbruket involverer flere aktører (figur 1) og hvordan forholdet mellom disse er organiserer vil ha betydning for styring av kvalitet og økonomi, samt fordeling av risiko og ansvar i et byggeprosjekt. Denne artikkelen har til hensikt å belyse de viktigste forskjellene.