Storfebygg

26.10.2015 ,  Tor Gunnarson Homme

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

  • Går du med tanker om å bygge for spesialisert storfekjøttproduksjon?
  • Hvilke planløsning skal du velge?
  • Hva koster de ulike alternativene du kan velge mellom?
  • Hvilke byggekostnader skal du legge inn i budsjettet for gården din?

Besøk Norturas fagbase for å hente inspirasjon!

 > Storfebygg, Nortura Medlem