Kontroll av gjødselkjellarar

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Redaktør Ringreven

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990