Bruk nøytral konsulent ved bygging

16.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Redaktør Ringreven

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å oppnå leveransar av god kvalitet til best mogeleg pris.

Fagkoordinator for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving, Per Olav Skjølberg