Hus for geit

11.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

I forbindelse med prøveprosjektet Geithøgskolen i 2012 var et av temaene bygninger til geit. Fagmiljøer fra hele landet samarbeidet for å sette sammen et best mulig studietilbud. I denne forbindelsen har det i ettertid også blitt laget et veiledningshefte for og nå et bredere publikum og gjennom dette bidra til at geitenæringen får et fagtilbud spesielt rettet mot seg.

Veiledningshefte: Arbeidsgruppen bak Geitehøgskolen 2012 har utviklet en veiledning om hus til geit

Fylkesmannens landbruksavdeling i Troms har gitt økonomisk støtte slik at veiledningsheftet kunne utvikles. Arbeidsgruppen har bestått av Lars Erik Ruud, TINE / Høgskolen i Hedmark, Knut Egil Bøe, Universitetet for Miljø og Biovitenskap og Hanne Storteig, Kompetansesenter Geit/ Troms landbruksfaglige senter.

Målet med veiledningshefte er å tilby faglitteratur til hele geitenæringen. Innholdet tar for seg ulike utfordringer i en byggeprosess og viser konkrete eksempler på ulike løsninger. Mange kompetansemiljøer for næringa har bidratt og heftet er delt inn i 10 kapitler:

  • Binger og plass til geit
  • Melkeavdelingen 
  • Fôringssytemer: kraftfôr, grovfôr, vann
  • Konstruksjonsvalg og materialbruk
  • Krav til klima og ventilasjon
  • Gjødselhåndtering
  • Lover og forskrifter
  • Organisering av byggeprosessen
  • Smittebeskyttelse
  • Planløsninger De forskjellige kapitlene er skrevet av ulike fagpersoner med kompetanse på området. Oversikt over disse finnes her.

Det er et ønske om at dette heftet skal kunne inspirere og vise mangfoldet i hus til geit til produsenter, studenter og samarbeidsparter for geitenæringen. I forordet skriver Jorunn og Svein-Magne Husjord, produsenter fra Vestbygd, Lødningen:

"Å bygge et nytt geitfjøs er ei stor og spennende utfordring. Enten man velger å gjøre det meste selv, eller la andre ta seg av byggingen, er det mye å sette seg inn i, både i forkant og underveis i byggeprosessen. Hvilke løsninger finnes, og hva skal man velge? Geiter er individualister, og hver besetning er forskjellig. Det er bonden også. Det som
passer for noen, passer ikke nødvendigvis for andre."

Heftet går i trykken nå, og vil være innen kort tid være i salg for kr. 200. For mer informasjon, se Kompetansesenter for geit eller kontakt Hanne Storteig.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.