Hvilket liggeunderlag foretrekker sauen?

I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd og hva dyrene selv ønsker.

Les mer ›

Storfebygg

Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Moderne fjøs skal gje meir lammekjøt

Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane går i bresjen for eit pilotprosjekt kalla «Sau i pluss».

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku

Å ominnrede gamle melkefjøs fra 1970 og -80-tallet til velfungerende, løsdrifts-fjøs for kjøttfe kan fint la seg gjøre. Er bygget i relativt god stand, kan det blir ei rimelig løsning.

Les mer ›

Materialval i landbruksbygg

Dei tradisjonelle landbruksbygga i Noreg er store, raude låvar i tre. Dei seinare åra har det i stor grad blitt lansera fleire løysingar frå industribygg som stål, sandwich- og betongelement.

Les mer ›

Vann til dyrene

Alle husdyr trenger rikelig med vann av god kvalitet, ellers kan produksjonen synke. Stor nok tilgjengelighet av vann til dyrene i husdyrrommet er en viktig for å få en optimal produksjon.

Les mer ›

Ventilasjon i husdyrbygg

God ventilasjon er viktig for å ha et godt innemiljø i husdyrbygg. Ved utilstrekkelig luftskifte blir velferd og produksjon hos husdyrene påvirket.

Les mer ›

Fagpresentasjoner fra Nordisk Byggtreff 2013

Her vil du finne presentasjonene som ble holdt under Nordisk byggtreff 2013 på Hamar.

Les mer ›

Fagstoff om fôrlager

Fagforum Grovfôr er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om fôrlager og utfôring i fjøs.

Les mer ›

Fagstoff om lagring av potet

Potet.no er et fagforum for potetproduksjon. Siden er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Her finnes en del fagstoff om lagring av poteter og utforming av potetlagre.

Les mer ›

Tråputeskader hos slaktekylling og kalkun

I slaktekyllingproduksjon er skader på tråputen et stort problem. Hva kommer disse skadene av og hvordan kan de forebygges?

Les mer ›

Fjørhakking hos verpehøns

For eggprodusenter kan fjørhakking bli et problem. Fjørhakking kan ofte være relatert til mangler i miljøet eller fôret.

Les mer ›

Dansk fagstoff om svineproduksjon

«Videncenter for svineproduktion» (VSP) sin nettside inneholder mye fagstoff om ulike produksjoner på gris.

Les mer ›

Optimalisert husdyrbygg for melkeproduksjon

I sin masteroppgave fra Universitet for miljø og biovitenskap har Stine Grønmo Vik laget et forslag til et optimalisert melkekufjøs for 120 kyr.

Les mer ›

Uteområde for geit

Selv om geit har gode forutsetninger for å holdes i enkle uisolerte bygninger, holdes norske geit ofte i isolerte fjøs.

Les mer ›

Datastyrte kraftfôrstasjoner for sau

De siste årene har kraftfôrstasjoner for sau blitt introdusert.

Les mer ›

Hva er god dyrevelferd?

Økt fokus på dyrevelferd har gitt oss strengere regelverk for hold av husdyr og utforming av husdyrbygg. Hva er egentlig god dyrevelferd og hvordan skal vi sette mål på dyrevelferd?

Les mer ›

Aggresjon og gruppestørrelse hos avvent slaktegris

Når gruppestørrelsen øker hos avvent slaktegris, avtar aggressive interaksjoner og konkurranse.

Les mer ›

Gruppestørrelse for sau

Aggresjon er kanskje mer påvirket av tettheten i en gruppe med sau, enn hvor stor den er. Dette viser et forsøk gjort ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Fangvekster i vinden 20.02.2018

Frøkatalogen du blar i er som en verktøykasse. Hver plante er et verktøy med sine egenskaper og bruksområder. For et biologisk hjelpemiddel du har!

Tid for lyngbrenning 15.02.2018

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Solenergi i landbruket? 13.02.2018

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Klimatiltak er mer enn kurap 30.01.2018

Synes du det stadig ropes høyere om klima, og at det nevnes i annenhver setning? Hold ut, for her kan det være penger å tjene.

Grasdekt vannvei til tjeneste 30.01.2018

En grasdekt vannvei kan holde tilbake fra 50 og opp mot 97 prosent av tilførte jordpartikler og er dermed et meget effektivt miljøtiltak.

Husk å oppfylle miljøkravene 30.01.2018

Jordarbeiding krever planlegging.

Etablering av grasdekte vannveier og buffersoner 30.01.2018

Miljøtiltak som må planlegges og anlegges i våronna.

Ulik vekt og dekktrykk 22.01.2018

Levende jord som produserer store kvalitetsavlinger er en forutsetning for å kunne tjene penger i landbruket framover.

Kulturbeiter - avlingsvariasjon 08.01.2018

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Krav til gjødslingsplan 31.12.2017

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.