Sluttrapport

06.12.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

FOLKEFJØS-ENTUSIASTER: Fra venstre. Landbruksrådgiver, og pådriver for Folkefjøset,
Per Olav Skjølberg, og Folkefjøsbøndene, Anders Krokstad, Geir Arne Kosberg, Mari Kosberg og Eirik Engan.

 

Driftsbygningene i Norge er i stor grad renovert, eller bygd nye på 1970-tallet, og i første halvdel av 1980- tallet. Etter den tid har omfanget av nyinvesteringer ligget på et lavere nivå. Det er store behov for oppgraderinger av bygningsmassen, og behovet forsterkes ytterligere gjennom skjerpede krav til oppstallingsløsninger både fra offentlige myndigheter og fra mottakere av gårdenes produkter. Tyngden av storfeholdet drives fortsatt på familiebrukene.

Mediefokuset var sterkt på store og kapitalkrevende nybygg for store besetninger.  Dette bidro til å skape sperrer mot å tenke nyinvesteringer for de som har moderate produksjonsomfang.

I mange tilfeller ble det valgt samdriftsløsinger med dette som motivasjon.  Vi ønsket å vise at fortsatt var mulig å modernisere produksjonene gjennom å fortsatt utnytte driftsbygningen og unngå å bygge store nybygg.  På mange gårder er det en forutseting for at produksjonene skal bli ført videre.  Prosjektet Folkefjøset skulle bidra til at bygningskostnadene i mjølk- og storfekjøttproduksjonen blir vesentlig redusert.  

> Sluttrapport- Folkefjøset

> Sluttrapport- Folkefjøset, NILF

> Prosjektrapport, Mekanisering, Folkefjøset

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.