Folkefjøset

05.12.2013 (Oppdatert: 19.02.2019) Tor Gunnarson Homme

 

 

- Funksjonelle og rimelige bygningsløsninger for storfehold på norske familiebruk

 

Driftsbygningene i Norge er i stor grad renovert, eller bygd nye på 1970-tallet, og i første halvdel av 1980- tallet.

Etter den tid har omfanget av nyinvesteringer ligget på et beskjedent nivå. Det har resultert i at bygningsdelene med kortest levetid, i dag er nedslitte. Samtidig har selve bygningskroppene fortsatt stor økonomisk verdi dersom de kan integreres i moderne og rasjonelle løsninger.

Situasjonen i Sør- Trøndelag og Rogaland er lik situasjonen i alle andre fylker, da byggeaktiviteten i landbruket har vært bestemt ut fra den til enhver tid gjeldende landbrukspolitikk.

Driftsbygningene i Norge har en alder, og for så vidt en utforming som er lik, uavhengig av hvor i landet vi er. Det er store behov for oppgraderinger av bygningsmassen, og behovet forsterkes ytterligere gjennom skjerpede krav til oppstallingsløsninger både fra offentlige myndigheter og fra mottakere av gårdenes produkter.

Familiegården 

Tyngden av storfeholdet drives fortsatt på familiebrukene. Medier fokuserer sterkt på store og kapitalkrevende nybygg for store besetninger. Dette bidrar til å skape sperrer mot å tenke nyinvesteringer for de som har moderate produksjonsomfang.

Det brer seg oppfatninger i primærlandbruket om at stordriftsfordelene gjør investeringer i familiebrukene tvilsomme, og i verste fall ulønnsomme. I mange tilfeller søkes det mot samdriftsløsninger med dette som motivasjon. Det er ikke akseptabelt at samdriftsløsninger blir sett på som den eneste løsningen for å kunne gå til anskaffelse av økonomisk forsvarlige bygninger.

Alternativ til rene nybygg 

Tiden er absolutt inne for å bringe gode og økonomisk lønnsomme løsninger for framtidsretta produksjon på familiebrukene fram i lyset. Det er en forutsetning for å opprettholde optimismen, og et bidrag til å sikre at nye generasjoner overtar brukene for å føre produksjonen videre. Utgangspunkt er at rene nybygg ofte blir for kostbare å bygge.

Det blir nødvendig å integrere eksisterende bygningsmasse i byggeplanen. Gjentatte ganger ser vi stort potensial for forbedringer i planleggings- og byggeprosessen. Alt for ofte binder utbyggerne seg til en entreprenør eller leverandør av teknisk utstyr for tidlig i prosessen.

Manglende priskonkurranse mellom tilbydere gjør at kostnadene blir høyere enn de ville vært med en bedre styring av prosessen. Mange som enda ikke har bygget om til løsdriftsfjøs, ønsker ikke å gå inn i samdrift. De vil fremdeles ha sitt familiebruk, men vurderer et helt nytt løsdriftsfjøs å være for dyrt. Konsekvensen kan da lett bli at de slutter med melkeproduksjon. Vi ønske å gi et tilbud til disse. Dette tenkes ivaretatt gjennom et eget prosjekt med kortbetegnelsen "Folkefjøset".

 

 

> Folkefjøset- Samme moroa til halve prisen

 

Undermeny
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.