Nortura SA

03.06.2015 (Oppdatert: 03.06.2015) Tor Gunnarson Homme

Nortura har om lag 40 rådgivere på storfe og småfe. Vi legger vekt på å være en landsdekkende tjeneste med nærhet til den enkelte produsent. Vi jobber derfor i et landsdekkende nettverk (Team storfe og Team småfe) der spisskompetanse kan utnyttes uavhengig av geografi.

 
Byggrådgivning på ulike nivå

Byggskisse med plantegninger og enkelt kostnadsoverslag

Byggråd med fasade-, plan og snitttegninger, med ventilasjons- og gjødselutregninger.Vi lager også kostnadsoverslag som kan brukes til å hente inn tilbud fra leverandører, byggesøknad til kommunen og finansieringssøknad til innovasjon Norge

 

Økonomisk rådgivning

Driftsplan med alle økonomiske nøkkeltall som kreves for å sende en finansieringssøknad til Innovasjon Norge

 

Allsidig driftsrådgivning og grupperågivning

Gjennomgang av ressursgrunnlaget ved oppstart av ny produksjon eller gjennomgang av etablerte driftsopplegg for å kartlegge områder som kan bedre det økonomiske utbyttet.

Grupperådgivning på ulike tema, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner i landbruket

 

> Rådgivere, Team Småfe

> Rådgivere, Team StorfeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.