Landbruksbygg - gjenbruk og nybygg 2011

23.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Miljøhensyn, funksjon og estetikk - Clarion Hotel Gardermoen, 18. - 19. oktober 2011

Gamle landbruksbygg - har de noe verdi? Og hvis ja - hvorfor og for hvem? Om gammelt eller nytt: ved bygging og restaurering er materialvalget viktig. Hva er fortrinnet ved å bruke trevirke når byggeplaner skal realiseres? Og hvordan forener man brukshensyn og estetiske hensyn?

Dette var blant de viktige spørsmålene som ble tatt opp på konferasen. Deltakerne fikk et innb­likk både fra fagteoretisk synspunkt og gjennom praktiske eksempler og erfaringer fra pilotpros­jekter.

Konferansen var et samarbeid mellom prosjektene Landbruksbygg og kulturlandskap og Landbruksbygg i tre.

Presentasjoner  

Her finner du noen av presentasjoene som ble holdt på konferansen.
Klikk på lenke i tittel for å se presentasjon i pdf-format

> Fornyelse og aktivitet i landbruksbygg skaper vekst og vern (presentasjon)
> Fornyelse og aktivitet i landbruksbygg skaper vekst og vern (manus)
   Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

> Offisiell åpning av Landbruksbygg.no
   Anders Heen, direktør, Norsk Landbruksrådgiving

> Landskapsutvikling og landskapssyn
   Tore E. Bergaust, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, Ås

> Kulturlandskap og bygningsarv - betydningen for reiselivet
   Per Arne Tuftin, reiselivsdirektør Innovasjon Norge

> Registrering av verdifulle landbruksbygg
   Tore Bjørkli, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

> Ny bruk av gamle bygg. Plan- og bygningsloven
   Svein Kornerud, fagdirektør, Fylkesmannen i Hordaland

> Hva former nye landbruksbygninger i Norge? Erfaringer fra pilotprosjekter 
   Torgeir Lyngtveit, professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, ÅS

> Hva gjør tre velegnet i fjøs med hensyn til fukt og temperaturvekslinger?
   Kristine Nore, forsker, Treteknisk Institutt

Se også www.bioforsk.no/landbruksbygg  
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.