Videre arbeid

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

 

Basert på egne drøftinger, pilotkommunenes erfaringer og innhentede fagrapporter anbefaler arbeidsgruppen Landbruks- og matdepartementet følgende fremgangsmåte mht. nasjonal iverksetting av et registreringssystem for kulturhistorisk viktige landbruksbygninger:

  1. Gi Riksantikvaren, evt. i samarbeid med f.eks. Skog og landskap, oppdrag å videreutvikle Kulturminnesøk til et egnet dataforvaltningsverktøy, både innholdsmessig og teknisk. Ta hensyn til punktene nevnt under «Dataforvaltning» samt grunnlagsrapport.
  2. Få utarbeidet en kortfattet veiledning for kulturhistorisk viktige landbruksbygninger som et tillegg til Riksantikvarens Håndbok for lokal registrering av kulturminner i kommunen. Ta utgangspunkt i veileder og skjema for pilotkartlegginger (vedlegg) samt punktene nevnt underveis i «Resultater og erfaringer». Bruk gjerne kompetanse fra vår arbeidsgruppe.
  3. Gjennomføre registreringer nasjonalt i regi av kommunal landbruksforvaltning. Tilby engangspremier per anlegg og bygning til kommunene for å foreta og databehandle registreringene.
  4. Prioritere eiere av registrerte bygninger og anlegg med rådgivning av etablerte kunnskapsnettverk, f.eks. regionale bygningsvernsentre. Evt. støtte tilsvarende utdanningstilbud regionalt (politisk og/eller økonomisk).
  5. Bruke registerdata ifm. prioritering av tilskudd via SMIL, Riksantikvaren/fylkeskommunen og Kulturminnefondet (Jf. NILF/S+L-rapport mht. anbefalinger for finansiering).
  6. Etablere en rutine for vedlikehold av registerdata, f.eks. revidere og evt. ajourføre registreringene, og oppdatere databasen hvert 5. år. Følge opp og rapportere tilgang og avgang på bygninger, dessuten utvikling i tilstand (per kommune/fylke/nasjonalt).


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.