Tilstand avhengig av funksjon

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

 

En kobling av nåværende funksjon og tilstand på bygninger kan gi informasjon om hvorvidt bevaringen av den kulturhistoriske bygningsarven i landbruket faktisk må sies å være i fare. Mens 95 % av de registrerte våningshusene ble sett på som i god stand, gjelder dette så vidt over to tredjedeler av lagerbygninger og enhetslåver men bare 39 % av de ubrukte bygningene (Tabell 1). Dette faremomentet mht. bevaring av bygningsmasse ble også trukket frem i flere erfaringsrapporter: I Luster er det generelt bygninger uten funksjon og da særlig enkeltstående (utenom tun, f.eks. løer) som virker i spesielt dårlig forfatning – ved siden av vår- og høststøler. I Hemnes er stort sett all registrert bygningsmasse med samisk tilhørighet i dårlig stand, og i Askim nevnes det å finne nye bruksmåter for ledige bygninger som en sentral utfordring mht. vedlikehold.

 

Tabell 1. Andel bygninger i god stand, etter nåværende funksjon
(kun funksjoner som gjelder minst 20 bygninger i materialet er tatt med).

Funksjon

I god stand

Våningshus

95 %

Annen landbruksbygning

87 %

Garasje/vognskjul

83 %

Bolighus for andre formål

72 %

Lager

69 %

Enhetslåve

68 %

Ubrukt

39 %

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.