Ubrukte verdier

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad

 

Den hyppigste «bruken» som ble registrert blant de stående bygningene i vårt materiale var «Ubrukt» (25 % av alle stående bygninger), etterfulgt av «Lager» (19 %) som nok i mange tilfeller må antas å være en mer passiv enn aktiv bruk. Dermed må vi gå ut fra at nærmere halvparten av alle stående bygninger på gårdsanlegg som oppfattes å være kulturhistorisk viktige, ikke lenger innehar har noen (nevneverdig) funksjon.

 

Stående bygningers nåværende funksjon (Ill.: K. Stuberg).