Registreringsveileder

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad

 

I forkant av pilotregistreringene i kommunene har arbeidsgruppen utarbeidet et veiledningshefte (Vedlegg). Dette ble lagt frem for styringsgruppen og sendt på høring til Sametingets kulturminneforvaltning høsten 2010.

> Registreringsveileder (pdf - tilrettelagt for tosidig utskrift)