Eksisterende registreringssystemer

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

 

Arbeidsgruppen skaffet seg en oversikt over tidligere prosjekter på feltet, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Prosjektene som virket særlig interessante ble lagt frem for arbeidsgruppen, mest mulig av eksterne foredragsholdere som selv hadde jobbet med disse prosjektene, i mindre grad av arbeidsgruppens egne medlemmer. For eksempler se oversikten over gruppens samlinger under pkt. «Arbeidsform».

Det var to registreringssystemer som utpekte seg til å gå videre med. Det ene systemet er SEFRAK-registeret (SEkretariat For Registrering Av faste Kulturminner), det andre er Kulturminner i kommunen. SEFRAK-registeret etterkommer behovet for grundig og kvantitativ informasjon og krever en god del fagkunnskap for å kunne håndteres.

Kulturminner i kommunen er et utpreget lavterskelsystem. Dette systemet skal altså kunne brukes med få forkunnskaper og etterkommer dermed mandatets ønske om dette, men det inneholder til gjengjeld en større del kvalitative data som er noe mer krevende å forvalte i databaser.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.