Arbeidsform

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

 

Gruppens arbeid kan deles inn i seks hovedtemaer:

  1. Orienteringsfase (litteraturgjennomgang, gjesteforedrag): tidligere prosjekter for registreringsopplegg, kulturhistorisk verdisetting av bygninger, aktuelle prosjekter.
  2. Metode: Utarbeide registreringsveileder.
  3. Datainnsamling: Pilotregistreringer i fire kommuner.
  4. Datalagring og forvaltning.
  5. Praktiske og jordbrukspolitiske anbefalinger.
  6. Befaringer i alle landsdeler.

Arbeidsgruppen har hatt 15 samlinger fordelt på 4 år:

2009

-        Januar: Oppstartsmøte for programmet (Stjørdal).

-        Mars: Møte om bl.a. SEFRAK (Riksantikvaren, Oslo).

-        Mai: Møte om bl.a. Gårdskart (Skog og landskap, Ås).

-        August-september: Befaring (Telemark og Setesdal).

-        November: Møte om bl.a. Kulturminner i kommunen v/NIKU og Overhallaprosjektet (OSL).

2010

-        Mars: Møte om bl.a. Kulturminneatlas i Møre og Romsdal, og SEFRAK-evalueringer (TRD).

-        Juni: Møte og befaring (Askim kommune).

-        Oktober: Møte og befaring (Trondheim og Melhus kommune).

2011

-        Januar: Møte for å forberede kursdag (OSL).

-        Mars: Møte / kursdag for kommunerepresentanter (OSL).

-        Juni: Møte og befaring (Luster kommune).

-        Oktober: Møte og programkonferanse (OSL).

2012

-        Mars: Møte med bl.a. Norsk kulturminnefond og befaring (Røros, Os).

-        Juni: Møte og befaring (Hemnes kommune).

-        Oktober: Møte og befaring (Arendal og omegn).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.