Arbeidsgruppe

26.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad

 

(Foto: H.M. Bjerkan)

Sammensetning (fra venstre):

  • Sverre Steinnes, seniorrådgiver, Riksantikvaren
  • Jon Gunnar Weng, landbrukssjef, Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim
  • Aadne G. Sollid, ass. rektor, Aust-Agder fylkeskommune
  • Tore Bjørkli (leder), landbruksdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Sebastian Eiter (sekretær), forsker, Norsk institutt for skog og landskap

 

Kontakt:
Sebastian Eiter
Norsk institutt for skog og landskap
Postboks 115
1431 ÅS
Tlf.: 64 94 97 25
E-post: see@skogoglandskap.no