Bilder fra en befaring i 2009

17.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

Befaringen fant sted i tidsrommet 31. august til 2. september 2009.


Bilde nr. 1: Enhetslåve oppført ca. 1900 i Longerak i Bygland, nå ombygd til servicefunksjon for campinghytter og bobiler. Den er fortsatt en viktig del av tunmiljøet i gårdstunet.

  


Hjartdal, Telemark

Bilde nr. 2-3-4: Gårdstun i Hjartdal, med blanding av ny og eldre bebyggelse, hvor utfordringsbildet er knyttet til verdien i forhold til hva som evt. skal registreres.


Bjåen, Bykle

Bilde nr. 5-6-7: Gårdsanlegg med beliggenhet ca. 900 m.o.h. på Bjåen i Bykle kommune. Et helhetlig anlegg, som er fraflyttet og drives av nabogården. Flere av bygningene har høy verneverdi, men har store utfordringer i forhold til vedlikeholdssituasjonen.


Rygnestad, Valle

Bilde nr. 8-9: Rygnestadtunet i Valle kommune, som er en del av Aust-Agder sitt utvalgte kulturlandskap, med flere fredete bygninger


Brottveit, Valle

Bilde nr. 10-11-12-13-14: Gårdsanlegget Brottveit i Valle kommune. Et helhetlig anlegg med et fredet uthus hvor betongtilbygg fra 1950-tallet er en utfordring i forhold til teknisk tilstand. For øvrig er både uthus, våningshus og loft fredet. Loftet falt ned i ca. 1930, og lå lagret til 1995, hvor det ble istandsatt og gjenoppført som en del av et restaureringskurs.


Rysstad, Valle

Bilde nr. 15: Løa på gården Rysstad er datert før 1350 og er den eldste daterte uthusbygningen i Aust-Agder. Bygningen ligger plassert i et tun med en blanding av nye og eldre bygninger.


Ose, Bygland

Bilde nr. 16-17-18: Stolpehuset på gårdsanlegget Ose i Bygland kommune har svært grovt tømmer, samtidig som det er omfattende råteskade i deler av bygningen. Det viser seg imidlertid at det er vanskelig å skaffe tilsvarende tømmer med riktig kvalitet. Det innebærer at istandsettingstiltaket som er en del av Riksantikvarens 2020-prosjekt nå er stoppet for å bruke mer tid på å skaffe virke.  


Museet på Byglandstun, Bygland

Bilde nr. 19: Museet på Byglandtun i Bygland kommune er flyttet til nåværende plassering. Bygningene er gode.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.