Kontakt oss

23.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

 

Arbeidsgruppe 2, Ny bruk av ledige landbruksbygg, består av:

Ole Bakkebø, leder
Fylkesmannen i Hordaland
E-post: oba@fmho.no

Per Olav Skjølberg, sekretær
Fagkoordinator for byggteknisk rådgiving og planlegging 
Norsk Landbruksrådgiving 
E-post: per.olav.skjolberg@lr.no, telefon 906 71 486

Medlemmer:
Sivert Gravem, Innovasjon Norge
Per Harald Agerup, Norges Bondelag
Bård Langvandslien, Riksantikvaren