Oppland

01.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme