Oppland

01.10.2013 (Oppdatert: 12.04.2018) ,  Tor Gunnarson Homme