Sogn og Fjordane

09.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

 

Her kommer stoff om ny bruk av gamle landbruksbygg i Sogn og Fjordane.