Purkeskinnet

23.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

Gausdal kommune, Oppland

Eier: Sverre Gran

Fornyet bruk av gammelt tun

"Purkeskinnet" tilhører gården Forsetsætra, og var opprinnelig et "hvilested" før fjellet for folk som fartet over fjellet med hest i gamledager.

På slutten av 1990-tallet ble det gjort om til fritidsbolig for utleie, ved at to separate hus (stabbur og våningshus) ble bygd sammen med en gang, og tatt i bruk som én enhet. Måten dette er gjort på går fram av tegningen nedenfor.

Purkeskinnet før ombygging (bildet over) og etter ombygging (bildet under).

 

Purkeskinnet etter ombyggingen.

 

 

 

 

Purkeskinnet: Soverom på stabburet (bildet over) og stua (bildet under) etter ombyggingen.