Lille Ringsaker

23.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

Ringsaker kommune, Hedmark

Eier: Iver Vanem

Fornyet bruk av gammelt steinfjøs

Steinfjøset er antakelig fra andre halvdel av 1700-tallet, og er på 220 m2 målt utvendig. På 1980-tallet vurderte far til nåværende eier sterkt å rive det gamle fjøset for å sette opp et nytt grishus på samme tomt i tilsvarende utvendig form og størrelse, men i mer tidsmessig stand. Planen ble ikke realisert med en gang og etter hvert ble sterke krefter satt i sving for å ta vare på fjøset, bl.a. engasjerte kulturvernmyndigheten i fylket seg i forhold til bevaring og tilpasset bruk.

Utover på 1990-tallet ble det laget planer for gris i det gamle fjøset. Denne planen ble gjennomført og i 1999 var første inntaket på plass. I flg. faren ble det plass til vesentlig færre griser i det gamle fjøset og det ble nok en relativt tungvindt løsning i forhold til gjødselhandteringa, men kostnaden ble vesentlig  lavere. Huset er fortsatt i bruk som grishus. I dag er faren pensjonist, men er fortsatt "griskokk" og er nok ganske fornøyd med at huset ikke ble revet.

Grisen går på talle. Innvendig himling ble hevet ca. 40 cm. Den gamle takkonstruksjonen ble for en stor del beholdt, understøttet av tversgående limtredragere lagt an på den høgdede innervangen på fjøsmuren. Det ene kjellerrommet ble fylt igjen. Det andre fungerer som lager for talle. Det er bygget en egen frittliggende platting på nedsiden av fjøset for lagring av talle. 

 

 Bærekonstruksjonen over fjøset etter ombyggingen. 

 

 

 

 Låve og fjøs sett fra Mjøs-sida. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.