Fokhol Gård

23.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

Stange kommune, Hedmark

Eier: Stiftelsen Fokhol gård - kontaktperson Rune Myrseth

Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse med et tre-delt formål:

  • Allsidig biologisk-dynamisk drift
  • Forsøks- og utviklingsarbeid
  • Pedagogisk virksomhet

Fokhol gård ligger i Stange vestbygd.

Eksemplet viser tilpasning av deler av den gamle låven til fornyet bruk. Fire små rom er blitt til ett stort på 180 kvadratmeter. Det nye rommet skal bli maskinhall for tresker og annen redskap.

Kjørbrua over er beholdt, men brua og takkonstruksjonen har fått ny understøttelse i form av langsgående limtredragere som har gjort det mulig å flytte stolper og åpne konstruksjonen under.

Tegninger er utarbeidet av tidligere fylkesagronom i tekniske fag Asbjørn Torp. Han kan vise til mange tilsvarende eksempler på Hedmark der en har løst behovet for å få til store rom med god høgde i gamle låver på denne måten.

Nordfasaden under ombyggingen.

 

Det nye rommet sett fra sør.

 

Nesten ferdig: Kjørebrua over er beholdt, men brua og takkonstruksjonen har fått ny understøttelse i form av langsgående limtredragere som har gjort det mulig å flytte stolper og åpne konstruksjonen under.

Sørfasaden før ombyggingen.

Sørfasaden under ombyggingen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.