Nord-Trøndelag

14.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

> Ny bok: Lys i fjøset - liv på låven

 

Ledige landbruksbygg, Stjørdal

Tre landbrukseiendommer (delprosjekter) ble plukket ut for å få bistand til bygningsmessig planlegging i samsvar med formålet til prosjektet. Ut fra resultatene i delprosjektene utarbeides presentasjonsmateriell for bruk som gode eksempler nasjonalt.

Prosjektet ble gjennomført i 2010 med en kostnadsramme på 300.000 kroner. May Britt Hovland, Proneo AS, var prosjektleder med Knut Baglo, Proneo AS, som prosjektmedarbeider. Styringsgruppa besto av Anstein Lyngstad, FMLA NT (leder), Erik Stenvik, FMLA NT, Gunnar Børseth, landbruksnæringa, Mette Wanvik, Stjørdal kommune, Gunn Hege Lande, NTFK NT og Rolf Dretvik NTFK NT

> Prosjektplan for prosjektet: Ledige landbruksbygg, Stjørdal, 30.04.2010 (pdf)

> Sluttrapport for prosjektet: Ledige landbruksbygg, Stjørdal, 9.12.2010 (pdf)

> Sammendrag (pdf)

> Les mer hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Eksempelgårder (delprosjekter)

 

Austkil, gnr 118, bnr. 1. Tone Løwe og Ole T. Hofstad

Driftsopplegget er kornproduksjon kombinert med laksefiske, overnatting, servering, møterom og opplevelsestilbud, rollespill med mer. I utgangspunktet et klassisk firkanttun, men den gamle vinkellåven er erstatta med driftsbygning fra ca 1970 i to etasjer med enetasjes tilbygg for gris. Denne bygningen er ikke i bruk, men det foreligger planer om ombygging slik at den kan utnyttes til overnatting, kurs- og møtevirksomhet. > Les mer

 

 

Mæle, gnr. 111, bnr.2. Heidrun Klevan

Driftsopplegget er i dag kornproduksjon. Gården har firkanttun med bygninger fra 1700- og 1800- tallet. Den store driftsbygningen fra 1857 har etter at husdyrholdet oppførte på 1960-tallet vært brukt som lager, men etasjehøgde og adkomst gjør effektiv utnytting av bygningsvolumet umulig. Det foreligger planer om ny næringsvirksomhet som skal omfatte whiskydestilleri, kurs- og selskapslokaler og galleri i bygningen.
> Les mer

 

 

 

Fornes, gnr. 223, bnr. 1. Gunnar G. og Tove Kvithyll Fornes

Driftsopplegget er korn, fjørfekjøtt, skog, laksefiske og hytteutleie. Gården har firkanttun med bygninger fra 1800- og 1900-tallet. Tradisjonell driftsbygning i vinkel fra 1860 brukes delvis som lager og korntørke, men effektiv utnytting av det store bygningsvolumet er umulig på grunn av liten etasjehøgde og manglende adkomst. Planene går ut på at bygningen skal bygges om slik at den kan fungere som moderne korntørke og redskapslager. Det foreligger også planer om etablering av gårdsbarnehage.
> Les mer

> Utskriftsvennlig versjon (pdf)

 

Presseklipp

> 20 ville bli eksempelgård  Stjørdalens blad, 20. juni 2010

> Ledige landbruksbygg, Fornes, Stjørdals-nytt, 8.12.2010 (pdf)

> Grisehus blir overnatting, Austkil, Stjørdalens Blad, 9.12.2010

> Fra gris til gjestegård, Austkil, bladet.no

> Nytt liv for ledige låver, Kulturarven, juni 2011

> Byggeskikk og verdiskaping, kronikk i Trønder-Avisa, 10. mai 2012
   seniorrådgiver Erik Stenvik, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelinga

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.