Nordland

14.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

 

I Nordland er det plukket ut ti deltakere i prosjektetLiv i fjøsan - fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner.Ideene varierer fra kunst- og kulturgård til kurs- og konferansesenter, inkludert en presentasjon av den sørsamiske kulturen.

> Les mer på nettstedet til Liv i fjøsan hos Fylkesmannen i Nordland

De ti prosjektene skal følges opp og ferdigstilles i løpet av tre år. Prosjektene er i kommunene Hamarøy/Steigen og Hattfjelldal. Deltakerne i de respektive kommuner er:

Hamarøy og Steigen

Eva Hanssen og Ketil Erdal

Steigen

Kirsten Ovid og Roy Sandberg

Hamarøy

Lillian Selvik

Steigen

Berit Staurbakk og Bjorulf Ødegård

Steigen

Vibeke Stavøy og Geir Solli

Hamarøy

 


Hattfjelldal

Anita Iversen og Tor Bråten

Anne Tove og Harald Lie

Marianne Myrnes og Per Einar Steinrud

Tore Mikkeljord

Ragnhild Sparrok Larsen og Tor Enok Larsen

 

Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppa består av Hanne Jakhelln, Nordland Fylkeskommune (næring og regional utvikling), Egil Murud, Nordland Fylkeskommune (kulturavdelingen), Hanne Østerdal, leder styringsgruppa (Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen), Marit Iversen, Husbanken, Bodø, og Roger Hatling, Innovasjon Norge, Bodø.

Prosjektleder er Torger Karlsen, Fylkesmannen i Nordland, telefon: 755 47 849, e-post:tka@fmno.no

> Les mer på nettstedet til Liv i fjøsan hos Fylkesmannen i Nordland

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.