Fylke

14.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

 

Fylkesmennenes landbruksdirektører og deres regionale partnerskap ble i 2009 utfordret til å komme med forslag til prosjekter om ny bruk av ledige landbruksbygg etter følgende kriterier:

  • Innhold og økonomisk bærekraft i konseptene
  • Forankring i regionalt partnerskap
  • Definering av målgrupper, og konseptenes evne til informasjon, kommunikasjon og holdnings-/alliansebygging mot målgruppene.

Se beskrivelse av prosjekter under hvert fylke i menyen til høyre!