Landbruksbygninger og kulturlandskap - nybygg og gjenbruk, rapport april 2011

17.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme


> Landbruksbygninger og kulturlandskap - nybygg og gjenbruk

Innledende rapport fra arbeidsgruppe 1, av Torgeir Lyngtveit, Universitetet for miljø- og biovitenskap, april 2011