Agroarkitekturpris

17.04.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

 

Arbeidsgruppa for nye landbruksbygg i kulturlandskapet foreslo å opprette en egen pris for god arkitektur i landbruket. Statens byggeskikkutvalg ble kontaktet om opprettelse av pris under deres administrasjon og med forankring i LMD og KRD. Arbeidsgruppa ville bidra til statutter/kriterier og avklare ansvar for å lete opp de gode prosjektene. Målet var økt fokus på arkitektur og design på gårdsbruk.