Vegleiingar og retningslinjer

26.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

 

Lovar og forskrifter har ofte eigne vegleiingshefte der det vert beskrive korleis ein kan arbeide for å innfri krava som stillast. Organisasjonar knytta til dei ulike fagområda lagar ofte slike vegleiiarar, under finn du lenkjer til slike vegleiarar. Vegleiiarane er ofte utfyllande til lovar og reglar, slik at ein lettare kan danne eit bilete av kva krav som stillast til ulike bygg og produksjonar.

 

> Vegleiing til forskrift om hald av storfe

> Vegleiar til hald av svin, Matmerk

> Vegleiar til hald av fjørfe, Matmerk

> Vegleiar for flytting av småfe, Mattilsynet

> Byggteknisk forskrift med vegleiing, Byggforsk

> Retningslinjer for hald av hest, MattilsynetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.