Regelverk

08.04.2013 (Oppdatert: 02.01.2017) Tor Gunnarson Homme

I ein byggjeprosess for landbruksbygg er det eit omfattande regelverk som må takast omsyn til, både når det gjeld sjølve byggemassen, installasjonar og eventuelle husdyr. Lovdata er ein offisiell nettstad for norsk regelverk, kor ein kan søkje å bla gjennom lovar og forskrifter.

Det kan vere nyttig å kikke over lovar og forskrifter som omfattar tiltaka som skal gjerast med nybygg og utbyggingar slik at ein kjenner til dei juridiske rammene.

> Vegleiingar og retiningslinjer

Nokre nyttige lovar og forskrifter:

> Plan- og bygningsloven

> Konsesjonslova

> Byggteknisk forskrift

> Forskrift om hald av storfe

> Forskrift om hald av svin

> Forskrift om velferd hjå småfe

> Forskrift om hald av høns og kalkun

> Forskrift om hald av pelsdyr

> Forskrift om husdyrgjødsel

> Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

> Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)


 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.